پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه آموزشی گروه
 • سرفصل دروس
 • منابع آزمون
 • مقالات اعضای هئیت علمی
 • طرح های تحقیقاتی
img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

دعوت به Journal club گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

عنوان :     Effective Communication of Risks to Young Adults: Using Message  )) Framing and Visual Aids to Increase Condom Use and STD Screening )) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

انتصاب سرکار خانم دکتر صلحی

جناب آقای دکتر ناصری پور  طی ابلاغی سرکار خانم دکتر صلحی را به عنوان سرپرست گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  منصوب فرمودند  ..

ادامه...
جهت دریافت فایل Journal club کلیک نمایید 
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم