دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه آموزشی گروه
 • سرفصل دروس
 • منابع آزمون
 • مقالات اعضای هئیت علمی
 • طرح های تحقیقاتی
 • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • مراکز تحقیقاتی
 • برنامه عملیاتی گروه

اهداف و رسالت

 | تاریخ ارسال: 1399/5/4 | 
رسالت (Mission)
تربیت نیروهای بهداشتی کارآمد در سطح تحصیلات تکمیلی
طراحی و انجام پژوهشهای  بهداشتی
چاپ مقالات علمی پژوهشی

چشم انداز  (Vision)
ارتقاء فعالیتهای آموزشی در گروه
ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه
ارتقاء فعالیتهای اجرایی در گروه

حوزه های فعالیت
 1. آموزش
 2. پژوهش
 3. اجرا
هدف کلی در حوزه آموزش
ارتقای فعالیت های آموزشی گروه

اهداف اختصاصی در حوزه آموزش
تامین فضای آموزشی مناسب در جهت ایجاد تجارب یادگیری بهتر در دانشجویان گروه
ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی در حال اجرا
ایجاد محیط آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی
استقرار و نهادینه نمودن استانداردهای آموزشی در برنامه های آموزشی مختلف از طریق اجرای ارزیابی درونی
تقویت ارتباط بین رشته ای با گروه های مختلف در دانشکده بهداشت
تهیه منابع آموزشی مورد نیاز گروه
فراهم کردن بستر مناسب جهت بازدیدهای علمی دانشجویان از جامعه
اجرای برنامه های Team work در دروس تئوری و عملی
اجرای برنامه های استاد مشاور
اخذ طرح درس اساتید و قراردادن بر سایت دانشکده بهداشت
افزایش تعامل بین استاد و دانشجو
افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی درباره شیوه های نوین آموزشی
تدریس برخی از جلسات آموزشی به صورت مجازی
حمایت از مقوله ی دانش پژوهی در آموزش
به روزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشکده
پیشنهاد جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی  برای دانشجویان به دفتر EDO دانشکده
برگزاری کارگاه روش تدریس جهت کلیه دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت در هر نیمسال تحصیلی
تسهیل شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه های آموزشی و کنگره ها و فرصت های مطالعاتی

هدف کلی در حوزه پژوهش
ارتقای فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان

اهداف اختصاصی در حوزه پژوهش
افزایش توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی
کمک به ایجاد زیرساخت های لازم پژوهشی در گروه
افزایش جذب اعتبارات پژوهشی از سایر سازمان ها در راستای انجام تحقیقات کاربردی
افزایش فعالیتهای مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت در گروه
همکای در علمی پزوهشی شدن مجله ره آورد سلامت
به روز رسانی رزومه اساتید در سایت دانشکده
تشویق اساتید و دانشجویان دکتری به ارائه طرحهای پژوهش در آموزش
اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در همایش ها و کنگره ها
شرکت‌ فعال‌ در انجمن‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ِ ملی‌ و بین‌المللی
انتشار مقاله‌ در مجلات‌ معتبر
تشکیل جلسات ژورنال کلاب
همکاری با واحد ترجمان دانش معاونت پژوهشی دانشگاه
ترویج رعایت اصول اخلاق درعلوم پزشکی

هدف کلی در حوزه اجرا
کمک به بهبود روند امور اجرایی در سطح دانشکده، داخل و خارج از دانشگاه

اهداف اختصاصی در حوزه اجرا
همکاری با معاونت پشتیبانی و مالی دانشکده و دانشگاه
تدوین برنامه  استراتژیک وعملیاتی گروه
تدوین اعتبار هزینه جهت بهبود فضای آموزشی گروه
راهنمایی  دانشجویان درانجام امور اداری
 برگزاری امتحان جامع جهت دانشجویان دکتری
برگزای مرحله دوم  آزمون دکترای تخصصی (PhD) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 364 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر