دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه آموزشی گروه
 • سرفصل دروس
 • منابع آزمون
 • مقالات اعضای هئیت علمی
 • طرح های تحقیقاتی
 • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • مراکز تحقیقاتی
 • برنامه عملیاتی گروه

دوره های آموزشی قابل برگزاری توسط گروه آموزش و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/23 | 
به نام خدا

فهرست دوره های آموزشی قابل برگزاری توسط گروه آموزش و ارتقاء سلامت
برای بخش ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی داخل و خارج از دانشگاه
 
 
عنوان دوره: برنامه ریزی مداخلات ارتقاء سلامت در زمینه پیشگیری از بیماری های شغلی
مسئول دوره: دکتر مهناز صلحی
مدت زمان لازم: یک روز (۴ ساعت)
محتوای دوره:
- تشکیل ستاد برنامه ریزی، نیازسنجی، تشخیص اولویت ها
- طراحی مداخله
-  اجرای برنامه مداخله
- ارزشیابی مداخله در سطوح مختلف فرایند، تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
عنوان دوره: سواد سلامت
مسئول دوره: دکتر مهناز صلحی
مدت زمان لازم : یک روز (۴ ساعت)
محتوای دوره:
- افزایش درک خواندن و نوشتن محتوا در حوزه سلامت
- افزایش درک محاسباتی
- افزایش درک انتقادی
- افزایش قدرت تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات در عمل
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
عنوان دوره: استراتژی های ارتقاء سلامت
مسئولین دوره: دکتر مهناز صلحی- دکتر طاهره دهداری
مدت زمان لازم: دو روز (روزی ۸ ساعت)
محتوای دوره:
 • توانمندسازی جامعه
 • مشارکت
 • جلب حمایت همه جانبه
 • لابی گری
 • قادرسازی
 • میانجی گری
 • ائتلاف سازی
 • تیم سازی
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
 
عنوان دوره: ارتباط داروساز با بیمار و پزشک
مسئول دوره: دکتر طاهره دهداری
مدت زمان لازم: یک روز (۶ ساعت)
محتوای دوره:
 • لزوم ارتباط مناسب بین داروساز با پزشک و بیمار
 • موانع و مشکلات موجود در برقراری ارتباط مناسب بین داروساز با پزشک و بیمار 
 • روش های غلبه بر موانع برقراری ارتباط مناسب بین داروساز با پزشک و بیمار 
 • راهنمای آموزش بیمار مراجعه کننده به داروخانه بر اساس ویژگی های هر سن
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
 
عنوان دوره: طراحی پیام در زمینه سلامت
مسئول دوره: دکتر طاهره دهداری
مدت زمان لازم: یک روز (۸ ساعت)
محتوای دوره:
 • اصول و استانداردهای طراحی پیام
 • فنون طراحی پیام
 • روش های پیش آزمون پیام
 • موارد مهم در طراحی محتوای رسانه های نوشتاری
 • طراحی پیام برای تصمیم گیرین و سیاست گزاران
 • نحوه نگارش policy brief (پیشنهاد سیاستی)
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
عنوان دوره: طراحی کمپین های ارتباطی در زمینه سلامت
مسئول دوره: دکتر طاهره دهداری
مدت زمان لازم: یک روز (۴ ساعت)
محتوای دوره:
 • موارد استفاده و اثربخشی کمپین های ارتباطی در زمینه سلامت
 • لزوم انجام تحلیل موقعیت قبل از طراحی کمپین ارتباطی در زمینه سلامت
 • مراحل ۱۱ گانه طراحی کمپین های ارتباطی در زمینه سلامت شامل: ۱- مدیریت کلی پروژه (گردآوری اطلاعات)، ۲- باز بینی استراتژی های ارتقاء سلامت در سطوح مختلف،۳-تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی مخاطبین،۴- ایجاد فهرستی از منابع ارتباطی موجود، ۵- تعیین اهداف ارتباطی،۶-انتخاب کانال و وسایل ارتباطی، ۷- مرتب کردن و ترکیب فعالیت های ارتباطی، ۸- مشخص نمودن ساختار طراحی پیام، ۹- توسعه و گسترش پروژه،۱۰- تدوین مواد و رسانه های آموزشی مورد نیاز کمپین،۱۱- اجرای کمپین و ۱۲- ارزشیابی کمپین اجرا شده
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
عنوان دوره: طراحی آموزشی
مسئول دوره: دکتر مهناز صلحی-دکتر طاهره دهداری
مدت زمان لازم: ۴ ساعت
محتوای دوره:
- آموزش موثر و تاثیر آن بر فرایند تغییر رفتار در حوزه سلامت
- خلاقیت و نوآوری در آموزش پویا
- رویکرد نوین در آموزش و مقایسه با آموزش سنتی و کهن
- طراحی آموزشی: روشی پویا در تغییر رفتار افراد در حوزه سلامت
- مشخص کردن هدف های یادگیری در ۳ سطح شناختی، نگرشی و روانی- حرکتی (شاهکار بلوم در آموزش جهت تغییر رفتار)
- مراحل طراحی آموزشی (شامل تدوین اهداف، تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی، تعیین محتوا، روش و وسیله آموزش و تعیین نظام ارزشیابی جهت ارزیابی تاثیر آموزش ارائه شده)
- نحوه نگارش طرح درس و طرح دوره
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
 
 
عنوان دوره: سبک زندگی سالم برای کارکنان
مسئول دوره: دکتر مرتضی منصوریان
مدت زمان لازم: دو روز (روزی ۵ ساعت)
محتوای دوره:
تغذیه سالم و تداوم آن در طول زمان
- فعالیت بدنی منظم و تداوم آن در طول زمان
- خواب منظم
- استرس و مدیریت آن
- مصرف دخانیات
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان

عنوان دوره:  نیازسنجی چالش ها وضعف های بهداشتی  محیط کار
مسئول دورهدکتر خارقانی مقدم
مدت زمان لازم: یک روز (۶ ساعت)
محتوای دوره:
- طراحی چک لیست نیازسنجی
- چگونگی اقدام در زمینه کشف چالش های بهداشتی محیط کار
-  تشکیل کمیته نیازسنجی
- بکارگیری نتایج نیازسنجی
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان
 
عنوان دوره:  تبدیل سازمان به محیط کار ارتقاء دهنده سلامت
مسئول دورهدکتر خارقانی مقدم
مدت زمان لازم:  دو روز (۸ ساعت)
محتوای دوره:
- استانداردهای محیط کار ارتقاء دهنده سلامت
- طراحی برنامه های مداخلاتی  تبدیل سازمان به محیط کار ارتقاء دهنده سلامت
-  چالش های اجرایی برنامه های مداخلاتی  تبدیل سازمان به محیط کار ارتقاء دهنده سلامت
- ارزشیابی برنامه های مبتنی بر مداخلات محیط کار ارتقاء دهنده سلامت
هزینه برگزاری: ساعتی ۲۵۰ هزار تومان

کلیدواژه ها: دورهای آموزشی | برگزاری |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر