دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

مقالات فارسی منتشره در سال 1395-1394

 | تاریخ ارسال: 1397/3/23 | 

عزیز رضاپور، یارالله رومیانی، فربد عبادی فرد آذر، صادق غضنفری، سعید میرزایی، علی سرابی آسیابر، سعید باقری فرادنبه. عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان. مدیریت سلامت 18(60) ،1394 .


عزیز رضاپور، احمد باقی، داود ادهم، فربد عبادی فرد‌آذر، سعید ‌باقری فرادنبه، نادیا ارومیه‌ای، سعید‌‌‌ میرزایی، مجید‌ نخعی ، صادق ‌ غضنفری . نابرابری در مخارج سلامت و اثرات فقر زایی ناشی از آن در جمعیت شهری کرمان. سلامت و بهداشت اردبیل، دوره 7 شماره 2،  (1395).


سعید باقری فرادنبه، محمد عرب، مسعود رودباری، عزیز رضاپور، حسین باقری فرادنبه، فربد عبادی فرد آذر. مطالعه هزینه‌های کمرشکن و منجر به فقر سلامت در جمعیت شهری تهران. مدیریت سلامت 19(63)1395 .


راضیه بیرانوند، دکتر فربد عبادی فرد آذر، دکتر سارا امامقلی پور، دکتر محمد عرب. محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی سینا تهران بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها با تعرفه های مصوب در سال 1392. بیمارستان دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۵ ).


 الهام رستمی، محمدحسین تقدیسی، طاهره دهداری، محبوبه شیرزاد. بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در خانوارهای مناطق روستائی منطقه فلارد شهرستان لردگان در سال 1394. مجله ره آورد سلامت،  دوره 1 ، شماره 2 ، تابستان 1394، ص 27-38.


محمدحسین تقدیسی, توحید بابازاده, فریبا علیزاده, زهرا صدقی فرد, محمدرضا وفا, کمال اعظم. بررسی عوامل مرتبط با مصرف روزانه میوه در دانش‌آموزان پسر ابتدایی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1394، 11 (3).583-571.


توحید بابازاده، محمد حسین تقدیسی، یوسف شری زاده، حسن محمودی، الهه عزتی، حامد رضاخانی مقدم ، مرتضی بنای جدی. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393. جلد ۹ شماره ۱ صفحات ۱۹-۲۷.  


فاطمه استبصاری، داود مصطفایی، محمد حسین تقدیسی ، مریم قوامی. بیمارستان های ارتقاءدهنده سلامت: مفاهیم، شاخص ها و استانداردها. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. سال سوم، شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1394.
محمدحسین تقدیسی، میترا غلامی، فاطمه حسینی ، زهرا رحیمی. تاثیر آموزش بر توانمندسازی دانش آموزان مقطع ابتدایی در بازیافت زباله از مبدا. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. سال سوم، شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1394. 


فرخ حق رنجبر، محبوبه شیرزاد، محمدحسین تقدیسی، غلامرضا صرامی ، حسن احدی. نقش میانجی گری بهزیستی ذهنی در رابطه با استرس ادراک شده و پرفشاری خون. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1395. 


مهناز صلحی، هانیه جورمند، محمودرضا گوهری. تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای برنگرش دانشجویان درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری. فصلنامه سواد سلامت و پژوه . بهار 1395 ، 1(1):13-24


فربد عبادی فرد آذر ، سیده شهربانو هاشمی ، مهناز صلحی ، کامیار منصوری. تعیین کننده های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت. مجله علوم مراقبتی نظامی، سال دوم ، شماره زمستان 1395، شماره مسلسل 7 صفحات26-.18


فربد عبادی فردآذر، سیده شهربانو هاشمی مهناز صلحی ،کامیار منصوری.تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری از سوانح وحوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر پنج سال. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، زمستان 1394 ؛ 1(4):44-37.


عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا بر اساس تئوری انگیزش محافظت. سلامت کار ایران . دوره 12 ، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394.


آمنه قرتپه، سیاوش طال عپسند، غلامرضا منشئی، میترا ابوالفتحی، مهناز صلحی. ارتباط سازگاری فردی و اجتماعی با منبع کنترل و جنسیت دردانش آموزان تیزهوش دبیرستانی کرمانشاه. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. تابستان، 13943 (2):159-165.


مهناز صلحی، لیلا محمدعلی .بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان. مه مجله علوم مراقبتی نظامی، سال دوم ، شماره 4 زمستان 1394 شماره مسلسل  6 صفحات245-238.


مهناز صلحی ، هانیه جورمند ، محمود رضا گوهری. بررسی وضع سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکم لهای لاغری در دانشجویان دختر خوابگاهی. مجله علوم مراقبتی نظامی، سال دوم ، شماره 4 زمستان 1394 شماره مسلسل  6 صفحات228-221.


مهناز صلحی، اشرف صالح فرد، آغا فاطمه حسینی، مرسله گنجی. بررسی رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. ،مجله ره آورد سلامت ،دوره 1 ، شماره 2 ، تابستان 1394.


دکتر مهناز صلحی، دکتر ناهید منصوری، دکتر شهناز ریماز، سید فهیم ایراندوست. مقایسه تأثیرآموزش روشهای آموزشی از طریق لوح فشرده و جزوه بر آگاهی کارکنان ستادی مرکز بهداشت غرب تهران. مجله ره آورد سلامت دوره 1 ، شماره 2 ، بهار1394.


دکتر مهناز صلحی، مرضیه شعبانی همدان، دکتر مسعود صالحی. بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان تهران. مجله ره آورد سلامت ،دوره 1 ،شماره 1 ، بهار1394.


دکتر مهناز صلحی،آمنه کمیجانی.بررسی رابطه هوش هیجانی با افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان، مجله ره آورد سلامت ،دوره 1 ،شماره 1 ، بهار 1394.


طاهره رحیمی، طاهره دهداری، رضا فاریابی، لیلا قزوینیان. بررسی کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان شش ماهگی در زنان باردار شهر قم در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 14 ، تیر1394، ص 310 -299. 


عباس دانش کهن، طاهره دهداری، الهه رفیعی، ملیحه بیگ زاده، عاطفه خلیلی فرد، سحر بختیاری فرجادی، مظفر مسلم. بررسی آگاهی و عملکرد پیشگیری کننده از بیماری آلزایمر در کارکنان بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 24،‏ شماره 93، 1394، ص 23-16. 


سهیلا رنجبران، طاهره دهداری، خسرو صادق نیت حقیقی، محمود محمودی مجدآبادی. تأثیر برنامۀ توانبخشی قلبی بر بهبود کیفیت خواب بیماران پس از جراحی پیوند بای پاس عروق کرونر. مجله ی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی‏، دوره 5، شماره 1394، ص 45-37.


فربد عبادی فرد آذر، طاهره دهداری، لاله دهداری. تبیین انتظارات اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشجویان دکتری در روند انجام رساله. مجله علوم پزشکی رازی، جلد 22، شماره 137، 1394.


زهره سادات، محبوبه کفایی عطریان، ملیحه سرویه، ناهید سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، طاهره دهداری. بررسی اثر فشار بر نقطه ششم طحالی بر تسکین دیسمنوره اولیه. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25، شماره 78، 94، ص 101-91.


محبوبه شیرزاد، محمدحسین تقدیسی، طاهره دهداری، جمیله ابوالقاسمی. تاثیر مداخله آموزشی بر نگرش، خودکارامدی و موانع درک شده مادران در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. پاییز 1394، 3 (3): 187-181.


طاهره رحیمی، طاهره دهداری، ثاراله شجاعی، بتول سادات هاشمی، زهرا اکبری، حوا دریافتی. باورهای زنان باردار شهر قم در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان شش ماهگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395، دوره 10، شماره 2، ص 61 تا 69.


طاهره دهداری، رضا طاعتی، فخرالدین چابک سوار. بررسی ارتباط بین کیفیت خواب با وضعیت روانشناختی دانشجویان. مجله ره آورد سلامت ، دوره 1 ، شماره 3 ، پاییز 1394، ص2-8 .


زهرا شهسواری، طاهره دهداری. بررسی آگاهی کارکنان بهداشتی درمانی شهر کاشان در مورد زایمان در آب، مزایا و موارد منع انجام آن در سال 1393. مجله علوم پزشکی رازی. جلد 23، شماره 144، 1395.


مرتضی منصوریان، مهناز صلحی، طاهره دهداری، محمدحسین تقدیسی، فرشته زمانی علویجه. تبیین راه های پنهان کاری مصرف مواد مخدر در معتادان مرد: یک تحقیق کیفی. نشریه پایش، 1394، سال 14، شماره 3، 332-323.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1639 بار   |   دفعات چاپ: 337 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر