دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

عناوین طرحهای تحقیقاتی 3 سال اخیر

 | تاریخ ارسال: 1397/3/23 | 
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس سازه منبع کنترل تئوری انتسابی بر رفتار خود مراقبتی افراد مبتلا به دیابت شهرستان بابل
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار در سال 93
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
 بررسی جامع وضعیت عملکرد مبتنی بر شواهد در بین ارائه دهندگان خدمات سلامت در بیمارستانهای ایران:1394-1393
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
بررسی سبک زندگی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1394
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و رشد اقتصادی در استان‌های ایران
 مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
بررسی وضعیت سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اطلاعات شناسنامه سلامت دانشجو
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
 ارزیابی هزینه اثربخشی داروی تری پاراتاید (سینوپار®) در مقایسه با داروهای آلندرونات (Alendronate) و ریزدرونات (Risedronate) در درمان زنان سالمند مبتلا به استئوپوروز
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
بررسی تاثیر روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی، خصوصی وتامین اجتماعی در تهران، سال 1393
مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
 
 
تاثیر عملکرد مشارکتی پرسنل درمانی و سایر ذینفعان بر فعالیت های ارتقا دهنده سلامت بیمارستان
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
بررسی تاثیر یک مداخله بر اساس تئوری حمایت اجتماعی در کاهش افسردگی بیماران افسرده درمانگاه روانپزشکی شهید یحیی نژاد بابل
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل آلبانیایی ارتقاء سلامت مدارس بر افزایش مصرف منظم صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان دهلران سال تحصیلی 94-95
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
بررسی تاثیر یک مداخله ارتقای سلامت مشارکت محور جهت تولید محصولات کشاورزی سالم با رویکرد کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
بررسی اثربخشی یک مداخله بر مبنای الگوی آلبانیایی ارتقاء سلامت در افزایش رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان پیش دبستانی منطقه 7 شهر تهران در سال1394
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
بررسی تاثیر آموزش صلح با محیط زیست بر مشارکت دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در بازیافت از مبدا بر اساس مدل آلبانیائی
مجری طرح: دکتر محمدحسین تقدیسی
 
طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی مناسب به منظور پیشگیری از مصرف غذای آماده و سریع( Fast Food)در نوجوانان شهر تهران براساس تعیین عوامل موثر بر آن(92-1391)
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
 
 
تبیین فرآیند سلامت اجتماعی خانواده محور در نوجوانان
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی تاثیر مداخله براساس مدلpatch در ارتقاء پیامد های احیای قلبی -ریوی در بیمارستانهای شهرزنجان
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی تاثیرمداخله آموزشی براساس مدل مراحل تغییر بر رعایت پوسچر صحیح به منظور کاهش اختلالات اسکلتی _ عضلانی در کارمندان کاربر رایانه دانشگاه علوم پزشکی تهران-سازمان مرکزی 92-91
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی مشکلات ناشی از دیابت در سالمندان دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل- 1393
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی تاثیر مداخله بر اساس مرحله تشخیص آموزشی واکولوژیک الگوی پرسید- پروسید بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده
مج
ری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تاثیر آموزش سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی رفتار خودمراقبتی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1395
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر ارتقای سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فومن
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تبیین شیوه های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 93
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در سال 1394
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی سبک زندگی وعوامل مرتبط با آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1394
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی کیفیت زندگی رانندگان کامیونهای باربری شهر کرمانشاه در سال 1394
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تبیین تجارب کارکنان بهداشتی در زمینه موانع آموزش مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائمشهر
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارخودمراقبتی در زنان سالمند دارای پرونده بهداشتی در مراکز بهداشت مشهد
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری حمایت اجتماعی بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان ساری
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن درسال 1394
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تعیین کننده های پیشگیری از فشارخون بالا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی رضایت جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
تجربه معنویت گرایی از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه پدیدارشناسانه
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
بررسی رابطه هوش هیجانی ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 94-93
مجری طرح: دکتر مهناز صلحی
 
 
 
بررسی تاثیر یک کمپین ارتباطی تئوری محور برای توانمندسازی روستائیان در جهت ترک مصرف قلیان
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
طراحی وارزشیابی الگوی توانمندسازی دختران نوجوان درسازگاری سالم با تحولات دوران بلوغ
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی تاثیر یک برنامه بسیج ارتباطی بر افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
تاثیر یک مداخله آموزشی پیامک محور بر مبنای سازه های تئوری انگیزش محافظت بر افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان پوست در ملوانان شهرستان گناوه
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی پیامک محور بر مبنای سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بر افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان معده در دانشجویان
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی پیش بینی کننده های انجام رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان دختر بر اساس سازه های تئوری انگیزش محافظت در سال 1394
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
 بررسی تاثیر یک بسیج ارتباطی در کاهش مصرف چای داغ در دانش آموزان دختر
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی پیامک محور بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر عملکرد دانشجویان در زمینه صرفه جویی در مصرف آب
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
تاثیر آموزش بهداشت بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر بر افزایش مصرف لبنیات در دانش آموزان دختر
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
تاثیر یک بسیج اطلاع رسانی بر عملکرد دانش آموزان دختر در زمینه صرفه جویی در مصرف آب
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد انجام تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان باردار شهر قم در سال 1393
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای سازه های تئوری انگیزش محافظت در افزایش قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران مبتلا به HIV/AIDS
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
تبیین انتظارات متقابل استاد راهنما و دانشجوی دکتری در جریان انجام رساله: تحلیل محتوای کیفی
مجری طرح: دکتر طاهره دهداری
 
 
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از کیفیت خدمات رفاهی ارائه شده توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در سال 1395
مجری طرح: دکتر مرتضی منصوریان
 
بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف شیشه در معتادن شهر تهران با رویکرد تحلیل محتوا و تدوین برنامه آموزشی جهت مداخله
مجری طرح: دکتر مرتضی منصوریان
 
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و بهره وری در دانشجویان و کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394
مجری طرح: دکتر مرتضی منصوریان
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1119 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر