دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

آزمون جامع گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت برگزار گردید. آزمون جامع گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
آزمون جامع دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دو بخش کتبی تاریخ ۹۹/۶/۳۰ مصاحبه شفاهی در تاریخ ۹۹/۶/۳۱ برگزار گردید. جلسه مصاحبه با حضور اعضای هیئت علمی گروه و جناب آقای دکتر سنایی نسب عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، نسیم میرزائی و سعیده خلیلی ۹۹/۴/۳۰ برگزار خواهد شد. جلسه پیش دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، نسیم میرزائی و سعیده خلیلی ۹۹/۴/۳۰ برگزار خواهد شد.

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
جلسه پیش دفاع دانشجو نسیم میرزائی از پایان نامه تحت عنوان " بررسی تاثیر کمپین ارتباطی تئوری محور بر ترک مصرف قلیان در روستائیان" به راهنمایی استاد محترم دکترطاهره دهداری در تاریخ ۹۹/۴/۳۰ ساعت ۱۱ (سالن کنفرانس) برگزار خواهد شد.
جلسه پیش دفاع دانشجو سعیده خلیلی نیز از پایان نامه تحت عنوان " توسعه و ارزشیابی برنامه ارتقاء دهنده سبک زندگی مبتنی بر رویکرد نقشه نگاری مداخله در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران" به راهنمایی استاد محترم دکتر مهناز صلحی در تاریخ ۹۹/۴/۳۰ ساعت۱۲ (سالن شهید رحیمی) برگزار خواهد شد.

دفعات مشاهده: 332 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشجو فخرالدین چابکسوار ۹۹/۴/۱۵ برگزار گردید. جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشجو فخرالدین چابکسوار ۹۹/۴/۱۵ برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دانشجو فخرالدین چابکسوار در تاریخ ۹۹/۴/۱۵ از پایان نامه دکتری خود تحت عنوان " تلفیق تئوری خودمدیریتی با مدل پرسید-پروسید به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون" به راهنمایی استاد محترم دکتر فربد عبادی فرد آذر در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت دفاع کرد.

دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت برگزار گردید. دومین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
دومین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ شنبه ۹۹/۳/۳۱ با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده بهداشت و اعضای هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت برگزار گردید. اولین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1399/3/26 | 
اولین جلسه مصاحبه فراخوان جذب هیئت علمی گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ شنبه ۹۹/۳/۲۴ با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده بهداشت و اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید.


دفعات مشاهده: 530 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر