گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزش و ارتقاء سلامت سال تحصیلی 1400 جلسه توجیهی مجازی ویژه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشدگروه آموزش و ارتقاء سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
جلسه توجیهی مجازی در خصوص آشنایی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با دانشکده بهداشت و گروه آموزش و ارتقاء سلامت    دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار می گردد.
لینک جلسه جهت شرکت : https://imcall.iums.ac.ir/b/jy۲-ksh-۹qm-۶vy  

(حضور دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ کارشناسی ارشد در جلسه ضروری می باشد).

 
    هدف از برگزاری جلسه توجیهی
  1. آشنایی دانشجویان با دانشکده بهداشت و بخش های مختلف آن
  2. آَشنایی دانشجویان با اعضای هیات علمی، کارشناس و سایر دانشجویان مشغول به تحصیل در گروه آموزش و ارتقاء سلامت
  3. آشنایی دانشجویان با فرایندهای مربوط به امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اخلاق حرفه ای
  4. معرفی تقویم آموزشی و برنامه زمان بندی مشخص دروس در هر نیمسال
  5. معرفی سایت گروه و تورمجازی آشنایی با گروه
  6. آشنایی دانشجویان با روش های یاد دهی-یادگیری حضوری و غیر حضوری
                                                   
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=349.33621.123613.fa
برگشت به اصل مطلب