گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
ژورنال کلاب Digital health literacy and web based information seeking behaviors of university students in Germany during the covid-۱۹ pandemic: cross sectional survey study

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/24 | 
ژورنال کلاب تحت عنوان Digital health literacy and web based information seeking behaviors of university students in Germany during the covid-۱۹ pandemic: cross sectional survey study
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط خانم الناز اشرفی دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به صورت آنلاین از طریق لینک: htpps://demo.bigbluebutton.org/mor-jhm-wkb-nwl  ساعت ۱۳-۱۲برگزار خواهد شد.
جهت دریافت مقاله مورد نظر اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=349.33621.125165.fa
برگشت به اصل مطلب