گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به طور مجازی ب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/2 | 
جلسه دفاع دانشجوی مقطع دکتری تخصصی آقای اسماعیل فتاحی از پایان نامه تحت عنوان " تبیین تعیین‌کننده‌ها و فرآیند مصرف  تنباکوی بدون دود در بزرگ‌سالان شهر چابهار  و ارائه الگوی مناسب" به راهنمایی استاد محترم خانم دکتر مهناز صلحی و استاد محترم مشاور خانم دکتر زهرا سادات منظری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۹ساعت ۱۱ تا ۱۲ به طور مجازی برگزار خواهد شد.
لینک جلسه : https://imcall.iums.ac.ir/b/mwg-v۱x-ehm-mod

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=349.43211.118543.fa
برگشت به اصل مطلب