گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به راهنمایی خانم دکتر مهناز صلحی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱ ظهر به صورت مجازی  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : تبیین تعیین کننده ها و فرآیند مصرف تنباکوی بدون دود در بزرگسالان شهر چابهار و ارائه الگوی مناسب
چکیده پایان نامه

لینک جلسه مجازی :
   https://imcall.iums.ac.ir/b/mvg-vlx-ehm-mod
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=349.43211.119084.fa
برگشت به اصل مطلب